info@yuvalim.org

המר, בת ים

  • המר

בשנת הלימודים תשע"ג (2012) נפתחה תכנית יובלים בבית הספר הממלכתי דתי "זבולון המר" בבת ים בהשתתפות כ-40 תלמידי כיתות ז'.  בתשע"ד ו-תשע"ה צפויות להצטרף שכבות נוספות לפעילות במגוון רחב של מסלולים בדרך להצלחה, הן עבור תלמידים מאותגרי למידה והן עבור תלמידים מצטיינים.

מסלול לימודי – בונים יחד את יסודות ההצלחה

  • תגבור וגישור על פערים לימודיים: מבצעים לימודיים ושיעורי תגבור לשמירה על הישגים במיומנויות יסוד באנגלית, מתמטיקה ושפה.
  • לימודי העשרה במדעי הרוח, מדעי החברה, דיבייט, חשיבה מתמטית ומשפטים.
  • תוכנית חשיפה לאקדמיה בשילוב אוניברסיטת תל אביב.

 

מסלול העצמה אישית כתומך למידה – הצלחה וצמיחה משותפת

מסלול ייחודי שנועד להעלאת הדימוי העצמי, הגברת הביטחון ועיצוב דפוסי הצלחה. תוך הדגשת השייכות לקבוצה וקבלת האחר.

  • הפעילות מתקיימת בקבוצות הטרוגניות תוך התנסות והתמודדות עם סיטואציות שונות באמצעות פעילות חווייתית ולימודית בתחומי מדיה שונים.
  • מגוון של תחומי העצמה לבחירת התלמידים: אומנויות לחימה, ODT וקולנוע וטלוויזיה.

 

מסלול תרומה לקהילה – לתת זה לקבל

יובלים מקנה לתלמידיה ערכים של נתינה ומעורבות חברתית, מתוך תפיסה כי קבלה כרוכה בנתינה.
התלמידים משתתפים בתכנית שנתית להגברת המעורבות החברתית תוך שימת דגש על ערכי הנתינה, האחריות והשייכות.
התלמידים לקחו חלק בפעילות שיפור חזות בית הספר לרווחת הקהילה.