info@yuvalim.org

גבעת אולגה (עד 2011)

  • 100_4602

בשנת הלימודים תשס"ז (2006) החלה לפעול יובלים בבית החינוך הדמוקרטי "גבעול", בשכונת גבעת אולגה בחדרה.
כ- 200 תלמידים משכבות ו' עד יב' השתתפו בכיתות רב גיליות בתוכנית שפותחה והותאמה לאופיו הייחודי של בית הספר. בשנת תשע"א הסתיימה פעילות יובלים בביה"ס "גבעול" לאחר תהליך של הטמעת המודל בביה"ס.


מסלול לימודי – בונים יחד את יסודות ההצלחה

  • תגבור וגישור על פערים לימודיים: מבצעים לימודיים ושיעורי תגבור לשמירה על הישגים במיומנויות יסוד באנגלית, מתמטיקה ושפה.
  • שיעורי תגבור באנגלית, מתמטיקה והבנת הנקרא.
  • לימודי העשרה בחשיבה מתמטית, משחקי חשיבה, פיזיקה, אנתרופולוגיה, קרימינולוגיה, מוסיקולוגיה, טילים ובליסטיקה וכתיבת סיפורים קצרים.
  • תוכנית הכנה לאקדמיה בשיתוף אוניברסיטת חיפה וטכנודע גבעת אולגה, וכן תכנית הכנה לבגרות לתלמידי כיתות י"א ו- י"ב במקצועות נבחרים.


מסלול העצמה אישית כתומך למידה – הצלחה וצמיחה משותפת

מסלול ייחודי להעלאת הדימוי העצמי, הגברת הביטחון ועיצוב דפוסי הצלחה, תוך הדגשת השייכות לקבוצה ולקבלת האחר.

  • הפעילות התקיימה בקבוצות הטרוגניות תוך התנסות והתמודדות עם סיטואציות שונות באמצעות פעילות חווייתית ולימודית בתחומי המדיה השונים.
  • מגוון של תחומי העצמה לבחירת התלמידים: היפ הופ, אתגרים ימי, צילום דיגיטאלי, נינג'יטסו.

 

מסלול תרומה לקהילה – לתת זה לקבל

יובלים מקנה לתלמידיה ערכים של נתינה ומעורבות חברתית ,מתוך תפיסה כי קבלה כרוכה בנתינה.
התלמידים השתתפו בתכנית שנתית להגברת המעורבות החברתית תוך שימת דגש על ערכי הנתינה, האחריות והשייכות.