info@yuvalim.org

תלמידי יובלים במקום הראשון

תלמידי יובלים מתיכון קרית חיים משכבת ט', זכו במקום הראשון בתחרות ארצית בנושא טבע וכימיה שנערכה במכון ויצמן בחודש יוני 2014.
במסגרת התוכנית קיבלו התלמידים העשרה במטרה לחשוף אותם לעולם הכימיה המרתק, להעשיר ולעודד אותם לבחור במקצוע זה בחטיבה העליונה.

תלמידי יובלים קרית חיים