info@yuvalim.org

משובי תלמידי "עתודה ליובלים" חיפה

תכנית "עתודה ליובלים" חיפה פונה לתלמידים מצטיינים מכיתות ו' המתחנכים בשישה בתי ספר יסודיים המזינים את תיכון עירוני א' בעיר חיפה. מטרת התוכנית לחשוף את התלמידים לתכניות הייחודיות אשר מתקיימות בחט"ב עירוני א' חיפה, כגון: תוכנית "יובלים", כתת רפואה, ותוכניות העשרה לתלמידים מצטיינים. התוכנית מופעלת בשיתוף עמותת יובלים, המחלקה להעצמה חינוכית בעיריית חיפה וביה"ס עירוני א' חיפה.

התלמידים המצטיינים, שנבחרו לתוכנית "עתודה ליובלים", נפגשו אחת לשבוע בעירוני א' חיפה, ונחשפו לפעילויות העשרה נרחבות בנושאי מדע וטכנולוגיה, מדעי הרוח, חשיבה מתמטית, פעילות ערכית, פעילות במדעטק ובביה"ח רמב"ם.

ניתן לצפות בסיכום המשובים של התלמידים שהשתתפו בתוכנית בשנת תשע"ד בקובץ המצורף:
משובי תלמידים תוכנית עתודה ליובלים חיפה