info@yuvalim.org

חזון יובלים

חזון480אנו מאמינים שהחינוך הוא המפתח לשיפור איכות החברה והיחיד, ליישום צדק חברתי ולביסוס עוצמתה של ישראל בכל התחומים, ואמונה זו היא המדריכה והמכוונת את פעילותנו.

יובלים שירתה יותר מ-1600 תלמידים מאז הקמתה,  חושפת אותם לעושר של פעילויות ייחודיות, מביאה לשיפור ציוניהם ומעודדת אותם להצליח ולהפוך למצטיינים.

בנוסף, עוזרת התוכנית למשתתפים לפתח מיומנויות וכישורי מנהיגות ומשפיעה על קהילות שלמות הנהנות ממעורבות התלמידים ומהצלחתם. השפעת התכנית ניכרת בציוני התלמידים בלימודי הבוקר ובירידה משמעותית במספר מקרי האלימות והוונדליזם בבתי הספר.

חזון יובלים הוביל ליצירת מודל פעולה ייחודי:

  • ביובלים מתייחסים לצרכיו של התלמיד מנקודת מבט הוליסטית, תוך התחשבות במאפייני גיל ההתבגרות ובמאפיינים אישיים ואישיותיים של כל תלמיד.
  • יובלים רואה את ביה"ס כמוסד משמעותי ונגיש בקהילה ופועלת בשותפות מלאה עם צוות בית הספר.
  • יובלים פועלת עם תלמידים משני קצוות הרצף – תלמידים מאותגרי למידה מחד ותלמידים מצטיינים מאידך, ובכך מאפשרת דיאלוג חברתי שונה ויצירת קבוצות חברתיות מגוונות ובלתי מתויגות.
  • יובלים מוליכה את תלמידיה בדרך תלת מסלולית: מסלול לימודי, מסלול העצמה אישית כתומך למידה ומסלול תרומה לקהילה.