info@yuvalim.org

אודות יובלים

אודות480-2בקרית חיים מפתחים חשיבה מתמטית, בבית ג'אן עוסקים בספורט אתגרי ובחיפה מועשרים בכלים למנהיגות. בשבעה מרכזים באזורי פריפריה גיאוגרפית וחברתית  של ישראל, משתתפים 1,200 תלמידים מחטיבות הביניים במגוון פעילויות בתחומים לימודיים, עצמה אישית ותרומה לקהילה. רבים מהם מעידים כי יובלים שינתה את חייהם.

יובלים, קרן הון אנושי, נוסדה ב-2003 על ידי יזם ההיי-טק אילון תירוש, במטרה לפעול לצמצום הפערים בחברה הישראלית, לחיזוקה ולקידום שוויון ההזדמנויות והמצוינות בה. יובלים פועלת בפריפריה ובאזורים מיעוטי משאבים, תוך התמקדות בחינוך כאמצעי פעולה עיקרי.

במציאות בה בולט הפער ההולך וגדל בין תלמידי חטיבות הביניים בפריפריה לבין בני גילם באזורים המבוססים, פועלת יובלים לגישור על פערים אלה, תוך אחריות חברתית ופעילות ערכית אקטיבית וניתוב התלמידים למסלול לימודי, אישי ואתגרי-מחייב.