info@yuvalim.org

שיטת העבודה

חוקרים במעבדהיובלים פועלת בקרב תלמידי חטיבות הביניים ופונה לתלמידים מאותגרי למידה שרמת הלימודים שלהם נמוכה מהמצופה אשר זקוקים לתמיכה וחיזוק לימודי מחד, ולתלמידים מצטיינים שאינם מקבלים העשרה מספקת על מנת לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בהם, מאידך.

הפעילות מתקיימת שלוש פעמים בשבוע בשעות אחר הצהריים ומתמקדת בשלושה מסלולים:

  • מסלול לימודי – בונים יחד את יסודות ההצלחה: במסלול זה מקבלים התלמידים מאותגרי הלמידה גישור על פערים לימודיים במקצועות היסוד: מתמטיקה, הבנת הנקרא ואנגלית. התלמידים המצטיינים זוכים להעשרה לימודית, פיתוח מיומנויות של חשיבה מתמטית ומדעית ותוכנית חשיפה לאקדמיה.
  • מסלול העצמה אישית כתומך למידה – הצלחה וצמיחה משותפת: מסלול זה נועד להעלאת הדימוי העצמי, פיתוח הביטחון העצמי, הגברת תחושת המסוגלות ויכולת העבודה בצוות של התלמידים. הדבר מתבצע באמצעות מדיומים שונים כגון: ספורט אתגרי, תיאטרון קהילתי, צילום דיגיטאלי, כדורגל, אמנות, קולנוע וטלוויזיה וריקוד.
  • מסלול תרומה לקהילה – לתת זה לקבל: כאן לומדים התלמידים את ערכי הקבלה והנתינה, יוזמים ומבצעים פרויקטים התורמים באופן ישיר לקהילה בה הם חיים.