info@yuvalim.org

ההצלחה של בית ג'אן תופסת כותרות

ההצלחה האדירה של תוכנית יובלים בבית ג'אן מובילה להשתאות וההערכה ברחבי העולם.

המספרים מדברים בעד עצמם – מ-12 אחוזים מתלמידי התיכון המסיימים את לימודיהם עם זכאות לתעודת בגרות, יישום התוכנית הביא להצלחה חסרת תקדים של התלמידים – עם 100 (!) אחוזי זכאות לתעודת בגרות, הישג שיא בישראל, שהביא להתעניינות וכותרות גם מחוץ לישראל. ראיון מרתק עם מנהל בית הספר ניתן לקרוא כאן –

http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2014/0316/How-one-of-Israel-s-worst-schools-rocketed-to-the-top