info@yuvalim.org

דרכי תרומה נוספות

FUTURE-4

תרומתכם ותמיכתכם תאפשר לנו להמשיך את פעילותינו ותאפשר פיתוח של פעילויות נוספות.

ניתן לתרום ליובלים בדרכים הבאות:

תרומה באמצעות העברה בנקאית
בנק הפועלים
סניף האוניברסיטה, חיפה
מספר סניף 745
יובלים חברה לתועלת הציבור בע"מ – חשבון 232884

תרומה באמצעות המחאה
לפקודת יובלים לפי הכתובת:
יובלים, חברה לתועלת הציבור בע"מ
רחוב הנטקה 43 דירה 28 חיפה 3460818