info@yuvalim.org

אמנות ברוח יובלים

זוהי עבודת הפסיפס המקסימה שהכינו תלמידי יובלים בקרית חיים, במסגרת חוג העצמה אישית בתחום האמנות.
העבודה מקשטת את מבנה ההנהלה בחטיבת דגן בקרית חיים.

פסיפס