info@yuvalim.org
 • חוויות כחלק מהעצמה אישית

  חוויות כחלק מהעצמה אישית

 • הורים וילדים יוצרים יחד עתיד

  הורים וילדים יוצרים יחד עתיד

 • צועדים יחד בדרך למצויינות

  צועדים יחד בדרך למצויינות

 • נותנים במה ליצירתיות

  נותנים במה ליצירתיות

 • מאפשרים דיאלוג חברתי

  מאפשרים דיאלוג חברתי

 • משפרים את איכות החברה והיחיד

  משפרים את איכות החברה והיחיד

אנו מאמינים שהחינוך הוא המפתח לשיפור איכות החברה והיחיד, להשלטת צדק חברתי ולביסוס עוצמתה של ישראל בכל התחומים, ואמונה זו היא המדריכה והמכוונת את פעילותנו

בכל רחבי הארץ

חיפה6                המר בת ים4                בית וגן בת ים4

חיפה7                בית גאן5                עפולה5